top of page

Hudiksvallsgatan

/ Gävlegatan

STOCKHOLM

Blästern 15

Blästern 15 är uppfört under perioden 1929 - 1932 som ett modernt "industrihotell", d.v.s. lokaler för lättindustri. Inspirationen kom från New York och Berlin. Fastigheten är ritad av Ragnar Östberg, som annars är mest känd för Stockholms Stadshus. Fastigheten är klassad som "synnerligen kulturellt värdefull". Den har därför också kunnat behålla sin ursprungliga karaktär av industribyggnad. Samtidigt har detta möjliggjort mycket rationella och ljusa kontorslösningar med högt i tak. Den har idag ett antal av Sveriges ledande konstgallerier, arkitektkontor, media-, kommunikations-,  mode-  samt IT företag som hyresgäster. Fastigheten har en yta om ca 25 000 kvm och har också ett stort antal parkeringsplatser i garaget under och inne på gården.

bottom of page