FELANMÄLAN

Nynäshamn /
Här gör du din felanmälan!

Vid brand ber vi er ringa 112 omgående!

Icke akuta serviceåtgärder:

Behandlas vardag mellan 07.00 - 16.00.

kontakt@h2m.se

Akuta ärenden:

Akuta ärenden ring 08-28 87 70