1/3

Botkyrka

STOCKHOLM

Hantlangaren 3

En modern data- och serverhall om 2 175 kvm i Botkyrka som Industricentralen förvärvade 2017. Fastigheten ligger i i handels- och industriområdet Eriksberg i kommundelen Hallunda-Norsborg i Botkyrka. Eriksbergsområdet är idag ett nav vid infarten till södra Stockholm och området ligger i nära anslutning till flera viktiga trafikleder. Området kännetecknas av verksamheter inom lager, handel och partihandel, byggverksamhet och lätt industri.

AB INDUSTRICENTRALEN

Strandvägen 5 B, 114 51 Stockholm  |  +46 8 566 133 96  |  info@industricentralen.se