top of page

Strandvägen 1 - 3
STOCKHOLM

Bodarne 14

Strandvägen 1-3 uppfördes 1902-1904 som en bostadsfastighet. Industricentralens renovering har bidragit till en levande gatumiljö genom bl a de framgångsrika restaurangerna Strandvägen 1 och dess bakficka Michelle van der Milles.

 

Bodarne 14 är uppfört 1902 - 1904.

Kvarteret Bodarne består av 4 st fastigheter på Strandvägen mellan Sibyllegatan och Artillerigatan och var på sin tid Stockholms största och mest exklusiva bostadsfastighet. Strandvägen 1 – 3 är numera en ren kontorsfastighet, men inrymmer också, sedan 2013, restaurangen Strandvägen 1 med tillhörande bakficka; Michelle van der Milles. Fastigheten har blivit mycket varsamt renoverad under alla år. Trots detta så erbjuder fastigheten moderna och rationella kontor av högsta klass.

Bland hyresgästerna finns det börsnoterade skogsföretaget Holmen, som i olika former har haft sitt koncernhuvudkvarter i fastigheten sedan den byggdes. Vidare har National Westminister Bank sitt nordiska huvudkontor i fastigheten sedan många år. Även ”yngre” hyresgäster finns representerade i form av Convendum.

bottom of page